حامد اسماعیلی

چگونه در دو هفته عمومی های پایه را ببندم تا در کنکور درصد بالایی را ثبت کنم؟!

بازدیدها: 783

چگونه در ۲ هفته عمومی های پایه را ببندم تا در کنکور درصد بالای ۸۰ را ثبت کنم!
دو مدل برنامه ریزی برای مرور عمومی ها برای دو دسته از دانش آموزان
گروه اول دانش آموزانی که در دروس عمومی ضعیف هستند و دست و پا شکسته خواندند
گروه دوم دانش آموزانی که در دروس عمومی قوی بودند و خوب پیش رفتند
با گوش دادن به این فایل صوتی بهترین روش برنامه ریزی برای مرور دروس عمومی در دو هفته را یاد بگیرید
این فایل یکی از بهترین فایل هایی است که در این چند سال ضبط کردم!
مدت زمان فایل آموزشی: ۸ دقیقه

اسفند 1398
حامد اسماعیلی
مشاور تخصصی کنکور سراسری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.