حامد اسماعیلی

واقعیت های تاثیر امتحان نهایی در کنکور

بازدیدها: 112

سی درصد تاثیر مثبت. واقعیت قضیه چیست؟ آیا واقعا امتحان نهایی مهم است؟ کسی که معدلش ۲۰ بشود و کسی که معدلش ۱۵ بشود آیا این معدل ها در رتبه فرد اثر میگذارد؟ برخورد یک کنکوری با امتحان نهایی چطور باشد؟ چرا مدیران و معلمان به امتحان نهایی زیاد اهمیت میدهند؟ چهار دقیقه به پادکست حامد اسماعیلی گوش کنید و نظرات خود را برای ما زیر این پست کامنت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.