حامد اسماعیلی

حس میکنم دیره و بقیه از من بهتر هستند!

بازدیدها: 807

دیر شروع کردم و احساس میکنم عقبم و موفق نمیشوم چون بقیه از من جلو تر هستند!

دست و پا شکسته خواندم
بقیه از من جلو ترند و همش به خودم میگویم اگر موفق نشدم چی!
من‌ ناامیدم
من میترسم!

یک فایل صوتی انگیزشی عالی برای شما

برگرفته از کتاب اثر مرکب دارن هاردی

موفقیت حاصل کار های کوچک هوشمندانه در طول زمان به شرط ثبات قدم است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.