حامد اسماعیلی

ميزان پوشش محتواي کتب درسي پايه دوازدهم در ازمون سراسري سال 1399

بازدیدها: 386

به اطلاع داوطلبان آزمون سراسری سال 1399 در رشته محل های با آزمون می رساند، براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش و پیرو مطالب ارائه شده در پیک سنجش مورخ 99/01/18 که نسخه Pdf آن در سایت سازمان سنجش آموزش کشور/ سایت پیک سنجش(پیک سنجش شماره1169) موجود می باشد، می رساند، جدول میزان پوشش محتوای کتب درسی پایه دوازدهم در آزمون سراسری سال 1399 به شرح زیر اعلام می گردد:

رديفنام كتاب80 درصد محتواي تحت پوشش20 درصد حذفيات
1فيزيك 3رشته تجربي كد 112244 (چاپ 1398) از صفحه 1 تا پايان صفحه 102 (تا ابتداي مدل اتم رادرفورد ـ‌ بور) رشته رياضي فيزيك كد 112209 (چاپ 1398) از صفحه 1 تا پايان صفحه 124 (تا ابتداي مدل اتم رادرفوردـ بور)رشته تجربي كد 112244 (چاپ 1398) از صفحه 103 (ابتداي مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پايان صفحه 125 (پايان فصل 4) حذف است. لازم به تذكر و توضيح است تمرينهاي صفحه 122 از تمرين شماره 1 تا پايان تمرين شماره 7 جزو آزمون هستند. رشته رياضي فيزيك كد 112209 (چاپ 1398) از صفحه 124 (ابتداي مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پايان صفحه 156 (پايان فصل 6) حذف است. لازم به تذكر و توضيح است تمرينهاي صفحه 134 از تمرين شماره 1 تا پايان تمرين شماره 10 جزو آزمون هستند.
2زيستشناسي 3صفحه 1 تا 100صفحه 101 تا 124
3تاريخ 3صفحه 1 تا 124 (تا پايان درس 9)صفحه 125 تا 159 (درس 10 تا 12)
4زبان انگليسي 3صفحه 1 تا 82صفحه 83 تا 102
5فارسي 3 (كليه رشتهها) كد 112201صفحه 10 تا 147صفحه 148 تا 163
6علوم و فنون ادبي 3 (علوم انساني و معارف اسلامي)صفحه 10 تا 94صفحه 95 تا 122
7جغرافياي (3) (كاربردي) رشته علوم انسانيصفحه 1 تا 93 (تا مبحث زمين لغزش)صفحه 93 تا 115
8عربي، زبان قرآن (3) كد 112206 رشته علوم تجربي و رياضي و فيزيكصفحه 1 تا پايان صفحه 48 يعني از درس اول تا پايان درس سومصفحه 49 تا پايان صفحه 65 يعني همه درس چهارم
9عربي، زبان قرآن (3) كد 112207 رشته ادبيات و علوم انسانيصفحه 1 تا پايان صفحه 70 يعني از درس اول تا پايان درس چهارمصفحه 71 تا پايان صفحه 82 يعني همه درس پنجم
10عربي، زبان قرآن (3) كد 112208 رشته علوم و معارف انسانيصفحه 1 تا پايان صفحه 124 يعني تا پايان درس هشتمصفحه 125 تا پايان صفحه 164 يعني همه درس نهم و دهم
11شيمي 3صفحه 1 تا 100 (اول مبحث آمونياك و بهرهوري در كشاورزي)صفحه 101 تا 121
12حسابان 2 (رشته رياضي)از صفحه 1 تا 110 پايان فصل 4از صفحه 111 تا 144
13رياضيات گسسته (رشته رياضي)از صفحه 1 تا 72 پايان درس اول از فصل 3از صفحه 73 تا 84
14هندسه 3 (رشته رياضي)از صفحه 1 تا 76 پايان درس اول از فصل 3از صفحه 77 تا 86
15رياضي 3 (رشته تجربي) كد 112211از صفحه 1 تا 120 پايان فصل 5از صفحه 121 تا 150
16رياضي و آمار 3 (رشته انساني)از صفحه 1 تا 85 پايان درس اول از فصل 3از صفحه 86 تا 104
17فلسفه 2از صفحه 1 تا 63از صفحه 65 تا 90
18جامعهشناسي 3از صفحه 1 تا 92از صفحه 93 تا 116
19دين و زندگي 3 كد 112204از صفحه 1 تا 109از صفحه 10 1 تا 140
20دين و زندگي 3 كد 112205از صفحه 1 تا 135از صفحه 136 تا 175
21تاريخ 3 كد 112233 رشته علوم و معارف اسلامياز صفحه 1  تا 135از صفحه 136 تا 175

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.