حامد اسماعیلی

داوطلبان رشته تجربی با چه رتبه ای کجا قبول شدند؟

بازدیدها: 722

داوطلبان رشته تجربی که متوسط تراز آنها در کانون ۶۵۰۰ و رتبه کنکور آنها بین ۱ تا ۱۴۷۰ منطقه دو یا یک تا ۶۵۰ منطقه سه هستند این رشته ها و این دانشگاه ها را انتخاب کردند و قبول شدند.
داوطلبان رشته تجربی که در کانون تراز بین ۵۹۰۰ تا ۶۱۰۰ را داشتند یا رتبه انها در منطقه دو بین بود به ترتیب چه رشته و دانشگاهی قبول شدند
داوطلبان تجربی که تراز آنها در کانون بین ۵۴۰۰ تا ۵۶۰۰ یا رتبه آنها در منطقه دو بین ۵۵۰۰ تا ۸۵۰۰ بود چه دانشگاه هایی قبول شدند
داوطلبان تجربی که رتبه آنها در منطقه ۲ بین ۸۵۰۰ تا ۱۱۵۰۰ بود چه رشته و دانشگاهی قبول شدند
منطقه ۲ تجربی بین ۱۱۵۰۰ تا ۱۴۵۰۰ چه رشته و دانشگاهی قبول شدند
رتبه منطقه ۲ تجربی بین ۱۴۵۰۰ تا ۱۷۵۰۰ چه رشته و دانشگاهی قبول شدند
۱۷۵۰۰ تا ۲۰۵۰۰ منطقه ۲ تجربی
۲۰۵۰۰ تا ۲۳۰۰۰ منطقه ۲

حامد اسماعیلی مشاور تحصیلی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *