حامد اسماعیلی

چگونه با وجود پایه ضعیف درصد خوبی را درس ریاضی ثبت کنیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.