حامد اسماعیلی

راهکارهای عملی برای کاهش پرخاشگری کودکان و نوجوانان

بازدیدها: 335

چرا کودکان و نوجوانان پرخاشگری میکنند؟

نقش والدین در پرخاشگر بودن فرزندانشان چیست؟

والدین چگونه می‌توانند باعث کاهش یا افزایش رفتار پرخاشگری در فرزندانشان شوند؟

هنگام پرخاشگری کردن، چه رفتارهایی را انجام دهیم و از چه رفتارهایی پرهیز کنیم؟

راهکارهای عملی برای کاهش پرخاشگری در کودکان و نوجوانان

این راهکارها، برای هر پدر و مادری مفیده، پس لطفا در انتشار آگاهی سهیم باشید و برای والدین بفرستید

حامد اسماعیلی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران و دانش آموخته موسسه بین المللی ویلیام گلسر آمریکا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.