حامد اسماعیلی

انگیزشی

راه های رسیدن به انگیزه پایدار

ما امروز در این فایل مشاوره ای می خواهیم در مورد هر دو مشکل اساسی صحبت بکنیم،در مورد اینکه چگونه انگیزه ای پایدار برای خودمان بسازیم که با گذشت زمان نه تنها…

ادامه مطلب

کنکور از نگاه دیگر

با گوش دادن به این فایل صوتی برای همیشه با دید مثبت به کنکور نگاه خواهید کرد و اضطراب شما از بین میرود. کافی است واقع بینانه به کنکور نگاه…

ادامه مطلب

بهترین عکس های انگیزشی

ادامه مطلب

قبولی کنکور با رتبه ی خوب در 5 ماه! آیا ممکن است؟ چگونه؟

⭐ راحت هست که بگوییم بله می شود، ولی هیچکس با یک پاسخ کوتاه قانع نمی شود، بلکه لازم هست تا به این سوال یک جواب مفصل و منطقی بدهیم،…

ادامه مطلب