حامد اسماعیلی

مباحث روان و پر تکرار کنکور

بودجه بندی کنکور ۹۹

بودجه-بندی-کنکور-تجربی-۹۹1دریافت بودجه-بندی-کنکور-انسانی-۹۹دریافت بودجه-بندی-کنکور-ریاضی-۹۹دریافت

ادامه مطلب

آنالیز مشاوره ای دروس تخصصی کنکور تجربی

رویکرد درس ریاضی در کنکور ۹۸دانلود رویکرد درس زیست در کنکور ۹۸دانلود رویکرد درس فیزیک در کنکور ۹۸دانلود رویکرد درس شیمی در کنکور ۹۸دانلود

ادامه مطلب

مباحث روان کنکور انسانی

در کنکور یک سوال دشوار و یک سوال ساده ارزش یکسان دارند مباحث روان کنکور انسانی را بشناسید و روی این مباحث سرمایه گذاری کنید و زیاد تست بزنید تا…

ادامه مطلب

مباحث روان و پرتکرار زیست

دانلود مباحث روان و مهم زیست و بودجه بندی تفکیکی سال به سال دریافت در کنکور یک سوال دشوار و یک سوال ساده ارزش یکسان دارند مباحث روان درس زیست…

ادامه مطلب

مباحث روان و پرتکرار شیمی

در کنکور یک سوال دشوار و یک سوال ساده ارزش یکسان دارند مباحث روان درس شیمی را بشناسید و روی این مباحث سرمایه گذاری کنید و زیاد تست بزنید تا…

ادامه مطلب

مباحث روان و پرتکرار فیزیک کنکور

فایل pdf را حتما دانلود کنبددریافت در کنکور یک سوال دشوار و یک سوال ساده ارزش یکسان دارند مباحث روان درس فیزیک را بشناسید و روی این مباحث سرمایه گذاری…

ادامه مطلب

مباحث روان ریاضی کنکور تجربی

فایل pdf را هم حتما دانلود کنبددریافت در کنکور یک سوال دشوار و یک سوال ساده ارزش یکسان دارند مباحث روان درس ریاضی را بشناسید و روی این مباحث سرمایه…

ادامه مطلب