حامد اسماعیلی

نظرات دانش آموزان

نظر دانش آموزان راجع به مشاوره و برنامه ریزی حامد اسماعیلی

نظر دانش آموزان را ببینید با توجه به بحث زیبایی و گرافیک سایت بهتر بود به جای قرار دادن قالب اسکرین شات پیام ها را در یک قالب گرافیکی منظم…

ادامه مطلب