حامد اسماعیلی

اعتیاد به درس خواندن

چگونه به درس خواندن اعتیاد پیدا کنیم!

در فرهنگِ ما و در تمامِ دنیا واژه اعتیاد معمولا برای اعتیاد به چیز های منفی به کار می رود، مثلا اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به قرص های روان…

ادامه مطلب