حامد اسماعیلی

بهداشت

رشته ی بهداشت عمومی

پادکست صوتی توضیح رشته ی بهداشت عمومی به زبان ساده “رشته بهداشت عمومی” شاخه ای از علوم بهداشتی است که با هدف رسیدگی و ارتقا سلامتی افراد جامعه ایجاد شده است…

ادامه مطلب