حامد اسماعیلی

تربیت بدنی

رشته ی تربیت بدنی

توضیح اهمیت رشته ی تربیت بدنی که 90 درصد مردم و حتی مشاوران درک درستی ازش ندارن این فیلم رو هم حتما ببینید معرفی و انتخاب رشته رشته تربیت بدنی…

ادامه مطلب

راهنمای آزمون عملی رشته ی تربیت بدنی+ فیلم آزمون سال قبل

فیلم آزمون عملی راهنمای آزمون عملی تربیت بدنی

ادامه مطلب

ریز تا درشت کنکور های فنی

ریز تا درشت کنکور های فنی دریافت بودجه بندی کنکور رشته های فنی منابع و تعداد سوال هر درس در کنکور فنی دیپلم های قابل قبول برای کنکور فنی بودجه…

ادامه مطلب