حامد اسماعیلی

تکنسین پروتز های دندان

رشته تکنسین پروتز های دندانی

توضیح این رشته به زبان ساده رشته کاردانی پروتزهای دندانی شاخه‌ای از علوم پزشکی (دندانپزشکی) است که در آن یک کاردان (تکنسین) پروتزهای دندانی بعنوان عضوی مؤثر در تیم درمان…

ادامه مطلب