حامد اسماعیلی

خستگی

خواب آلودگی و بی حالی موقع مطالعه

خستگی هنگام مطالعه و بی حالی و کسلی یکی از پرتکرار ترین سوالاتی است که از بنده پرسیده میشود در این فایل صوتی ابتدا عوامل خستگی و کسلی هنگام مطالعه…

ادامه مطلب