حامد اسماعیلی

خودشناسی

من چه استعدادی دارم

مدل انواع هوش گاردنر راه های پیدا کردن استعداد های خودم مهم ترین عامل در انتخاب رشته و هدایت تحصیلی استعداد هست!اما یه سوال مهم! من از کجا بدونم تو…

ادامه مطلب