حامد اسماعیلی

دارو

رشته ی داروسازی

توضیح رشته ی دارو سازی توسط حامد اسماعیلی رشته داروسازی یکی از سه رشته برتر و محبوب گروه آزمایشی تجربی است که داوطلبان زیادی را به خود اختصاص داده است. علاوه…

ادامه مطلب