حامد اسماعیلی

دوازدهم

ریاضی انسانی

کتاب شب امتحان ریاضی دوازدهم انسانی خیلی سبزدریافت گام به گام ریاضی دوازدهم انسانیدریافت ۳۵۰ تست ریاضی دوازدهم فصل ۱ با پاسخ تشریحیدریافت تست ریاضی۳ -فصل2-درس1(مدلسازی و دنباله)دریافت نهایی_ریاضی_و_آمار_مدارس_خارج_کشور_خرداد_99_صبحدریافت بودجه…

ادامه مطلب

عربی دوازدهم

عربی 4سری سوالات نهایی دریافت جمع بندی _ عربی_12_برای_امتحان_نهایی دریافت جمع بندی قواعد عربی 3 با 120 تستدریافت روش مطالعه ی درس عربی برای کنکور بارم بندی عربی ۳ برای…

ادامه مطلب

جزوه های فیزیک کنکور و نهایی

سوالات نهایی به تفکیک فصلفیزیکدریافت خلاصه مفاهیم فیزیک دوازدهم دریافت مفاهیم و حفظیات فیزیک دوازدهم خیلی سبزدریافت مجموعه تست ویژهفیزیک دوازدهم +نمودار های فیزیکتست های منتخب و تالیفیبه همراه پاسخ…

ادامه مطلب

جزوه درسنامه و تست فلسفه دوازدهم

جزوهفلسفه دوازدهمخلاصه مطالب هر درسانواع سوالات تشریحیدریافت جزوه جمع بندی فلسفه دوازدهم با ۱۷۲ تست منتخب و برگزیده دریافت فلسفه دوازدهم ۴ سری نمونه سوال نهاییدریافت بارم بندی فلسفه ۲…

ادامه مطلب

جزوه های فارسی(ادبیات) نهایی و کنکور

سوالات درس به درس فارسی ۳دریافت فارسی دوازدهم -4سری-سوالات -نهاییدریافت جزوه چند- ساعت- تا- امتحان-نهایی -فارسی مهر و ماهدریافت نمونه سوال فارسی- خارج- کشور99-دریافت کل-واژه - های -فارسی-کنکوردریافت جزوه -املا…

ادامه مطلب

جزوه های آمادگی شیمی امتحان نهایی

تعاریف-و-حفظیات-شیمیدریافت جواب-تمرین-های-کتاب-شیمی-دوازدهمدریافت گزیده-سوالات-شیمیدریافت شیمی۳سولات فصل به فصل تفکیکیدریافت نکات-کلیدی-فصل-۳-شیمی-۳دریافت جمع-بندی-تستی-شیمی-پایهدریافت جزوه-مسایل-شیمی-دوازدهم-دریافت بارم بندی شیمی ۳ نهایی ۹۹

ادامه مطلب