حامد اسماعیلی

رشته شناور

رشته ی مدیریت بازرگانی

توضیح رشته ی مدیریت بازرگانی به زبان ساده در 4 دقیقه توسط حامد اسماعیلی رشته مدیریت بازرگانی چیست ؟ مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکتهای تجاری است زمانی یک…

ادامه مطلب

رشته ی مدیریت مالی

توضیح مدیریت مالی توسط حامد اسماعیلی در 4 دقیقه رشته مدیریت مالی از جمله رشته های محبوب میان دانشجویان محسوب می شود که ضمن دستیابی به اهداف مالی و مدیریت منابع و مصارف شرکت…

ادامه مطلب