حامد اسماعیلی

رغبت

مهم ترین فاکتور انتخاب رشته (تیپ شخصیتی شما به کدام رشته میخورد)

قبل از مطالعه توضیحات حتما پادکست را گوش کنید تصمیم‌گیری درباره انتخاب شغل و رشته، یکی از مهمترین و سرنوشت‌سازترین موضوعات در زندگی هر فرد به حساب می‌آید. امروزه پیچیدگی…

ادامه مطلب

علاقه مهم تر است یا استعداد؟

پادکست صوتی را گوش کنید تا بدانید مهم ترین عامل در انتخاب رشته کدام است!

ادامه مطلب