حامد اسماعیلی

علوم تغذیه

رشته ی علوم تغذیه

رشته ی علوم تغذیه به زبان ساده رشته علوم تغذیه به ارتباط بین رژیم غذایی و سلامتی نگاه می‌کند. همچنین عادات غذایی ونیازهای غذایی افراد را مورد بررسی قرار می‌دهد…

ادامه مطلب