حامد اسماعیلی

فضیلت گمشده

کتاب صوتی مسئولیت پذیری فضیلت گمشده

مسئولیت پذیری، فضیلت گم شده این اثر یک کتاب کار است در زمینۀ مسئولیت پذیری در خانه، مدرسه و اجتماع که باید آموزه های آن را به کار گرفت.این کتاب…

ادامه مطلب