حامد اسماعیلی

فلسفه

جزوه درسنامه و تست فلسفه دوازدهم

جزوهفلسفه دوازدهمخلاصه مطالب هر درسانواع سوالات تشریحیدریافت جزوه جمع بندی فلسفه دوازدهم با ۱۷۲ تست منتخب و برگزیده دریافت فلسفه دوازدهم ۴ سری نمونه سوال نهاییدریافت بارم بندی فلسفه ۲…

ادامه مطلب

بهترین منابع کنکور انسانی

چند نکته مهم به جای اینکه چند منبع بخوانید یک منبع را چندبار بخوانیددر انتخاب منبع مناسب تقلید نکنید و سطح و سلیقه ی خود را در نظز بگیرید. کفشی…

ادامه مطلب