حامد اسماعیلی

مباحث روان پرتکرار

بهترین منابع کنکور انسانی

چند نکته مهم به جای اینکه چند منبع بخوانید یک منبع را چندبار بخوانیددر انتخاب منبع مناسب تقلید نکنید و سطح و سلیقه ی خود را در نظز بگیرید. کفشی…

ادامه مطلب

مباحث روان و پرتکرار هر درس در کنکور هنر

با گوش دادن به فایل صوتی در کنکور هنر پیروز شوید کنکور هنر را با جزییات بشناسیددریافت ضریب-دروس-هنردریافت بودجه-بندی کنکور هنر 98دریافت

ادامه مطلب

مباحث روان کنکور انسانی

در کنکور یک سوال دشوار و یک سوال ساده ارزش یکسان دارند مباحث روان کنکور انسانی را بشناسید و روی این مباحث سرمایه گذاری کنید و زیاد تست بزنید تا…

ادامه مطلب

مباحث روان و پرتکرار شیمی

در کنکور یک سوال دشوار و یک سوال ساده ارزش یکسان دارند مباحث روان درس شیمی را بشناسید و روی این مباحث سرمایه گذاری کنید و زیاد تست بزنید تا…

ادامه مطلب

مباحث روان و پرتکرار فیزیک کنکور

فایل pdf را حتما دانلود کنبددریافت در کنکور یک سوال دشوار و یک سوال ساده ارزش یکسان دارند مباحث روان درس فیزیک را بشناسید و روی این مباحث سرمایه گذاری…

ادامه مطلب

مباحث روان ریاضی کنکور تجربی

فایل pdf را هم حتما دانلود کنبددریافت در کنکور یک سوال دشوار و یک سوال ساده ارزش یکسان دارند مباحث روان درس ریاضی را بشناسید و روی این مباحث سرمایه…

ادامه مطلب