حامد اسماعیلی

مشاوران

حس میکنم دیره و بقیه از من بهتر هستند!

دیر شروع کردم و احساس میکنم عقبم و موفق نمیشوم چون بقیه از من جلو تر هستند! دست و پا شکسته خواندمبقیه از من جلو ترند و همش به خودم…

ادامه مطلب

بهترین منابع جمع بندی انسانی

خب رسیدیم به ایام جمع بندی! ایام جمع بندی هم ابزار خاص خودشو میخواد! البته داشتن این منابع اجباری نیست اما میتونه خیلی بهتون کمک کنه بهترین مابع جمع بندی…

ادامه مطلب