حامد اسماعیلی

مشاور کنکور

موفقیت در امتحان نهایی و کنکور

چگونه هم در امتحان نهایی معدلمان ۲۰ شود و هم در کنکور بدرخشیم

ادامه مطلب

میخوای موفق باشی؟

اگه یه هدف داری و میخوای موفق شی حتما کلیپ انگیزشی پایین رو ببین

ادامه مطلب

حس میکنم دیره و بقیه از من بهتر هستند!

دیر شروع کردم و احساس میکنم عقبم و موفق نمیشوم چون بقیه از من جلو تر هستند! دست و پا شکسته خواندمبقیه از من جلو ترند و همش به خودم…

ادامه مطلب

کلیپ انگیزشی (۳)

تصور کن الان شب کنکوره ... این کلیپ انگیزشی شاید یه سیلی باشه برای بیدار شدن خیلی ها از خواب غفلت کلیپ انگیزشی ۱ و ۲ رو هم از همین…

ادامه مطلب