حامد اسماعیلی

مصاحبه

مراحل قبولی در دانشگاه فرهنگیان

این پادکست سال ۹۷ ضبط شده است و امسال (۹۹) دانشگاه فرهنگیان از طریق کنکور ۲۰ هزار دانشجو جذب میکند انتخاب های چندم من فرهنگیان باشد؟ اگر مصاحبه رد شوم…

ادامه مطلب