حامد اسماعیلی

مهندسی شیمی

رشته مهندسی شیمی

انیمیشن معرفی رشته مهندسی شیمی دانش کیمیاگری! آنان که نسبت به تبدیل مواد مختلف به مواد جدید علاقه مندند و دوست دارند از این هنر در قالب صنعت استفاده نمایند، می‌توانند…

ادامه مطلب