حامد اسماعیلی

مهندسی صنایع

انیمیشن معرفی رشته مهندسی صنایع سال‌ها بین مدیران و مهندسان دعوا بود! مدیران، مهندسان را فاقد بینش جامع مدیریت می دانستند و مهندسان، مدیران را فاقد تخصص فنی. رشته مهندسی صنایع راهکاری بود برای…

ادامه مطلب