حامد اسماعیلی

مهندسی عمران

رشته ی مهندسی عمران

انیمیشن رشته مهندسی عمران با شنیدن نام رشته مهندسی عمران به چه فکر می‌کنید؟ راه؟ ساختمان؟ سازه؟ شاید به بیان ساده، کار مهندسی عمران «ساختن» است؛ ساختن هر سازه ای…

ادامه مطلب