حامد اسماعیلی

مهندسی کامپیوتر

رشته ی مهندسی کامپیوتر

رشته ی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر در تقاطع تکنولوژی و نوآوری وجود دارد. این رشته، مسیر‌های حرفه ای متنوعی را در هر دو شاخه سخت افزار (مانند ریز پردازنده‌ها) و توسعه نرم…

ادامه مطلب