حامد اسماعیلی

نهایی

ریاضی انسانی

کتاب شب امتحان ریاضی دوازدهم انسانی خیلی سبزدریافت گام به گام ریاضی دوازدهم انسانیدریافت ۳۵۰ تست ریاضی دوازدهم فصل ۱ با پاسخ تشریحیدریافت تست ریاضی۳ -فصل2-درس1(مدلسازی و دنباله)دریافت نهایی_ریاضی_و_آمار_مدارس_خارج_کشور_خرداد_99_صبحدریافت بودجه…

ادامه مطلب

عربی دوازدهم

عربی 4سری سوالات نهایی دریافت جمع بندی _ عربی_12_برای_امتحان_نهایی دریافت جمع بندی قواعد عربی 3 با 120 تستدریافت روش مطالعه ی درس عربی برای کنکور بارم بندی عربی ۳ برای…

ادامه مطلب

عربی دوازدهم انسانی

جمع بندی کلیه نکات عربی دوازدهم انسانی درس به درسدریافت عربی انسانی - 4 سری سوال نهایی با پاسخ تشریحی دریافت بارم بندی عربی انسانی نهایی ۹۹

ادامه مطلب

حسابان

سوالات نهایی موضوعی حسابان دوازدهم تفکیکی فصل به فصلدریافت خلاصه حسابان دوازدهم فصل به فصل دریافت حل تمرین ها و مثال های کتاب درسی حسابان دوازدهمدریافت حسابان 2 - 4…

ادامه مطلب

جزوه های زیست

جزوه سولات تشریحی زیست دوازدهم فصل به فصل با پاسخدریافت پاسخ فعالیت های کتاب درسی -زیست دوازدهمدریافت زیست - 4 سری سوال نهایی با پاسخ تشریحی دریافت مباحث روان و…

ادامه مطلب

جزوه های فیزیک کنکور و نهایی

سوالات نهایی به تفکیک فصلفیزیکدریافت خلاصه مفاهیم فیزیک دوازدهم دریافت مفاهیم و حفظیات فیزیک دوازدهم خیلی سبزدریافت مجموعه تست ویژهفیزیک دوازدهم +نمودار های فیزیکتست های منتخب و تالیفیبه همراه پاسخ…

ادامه مطلب

جزوه درسنامه و تست فلسفه دوازدهم

جزوهفلسفه دوازدهمخلاصه مطالب هر درسانواع سوالات تشریحیدریافت جزوه جمع بندی فلسفه دوازدهم با ۱۷۲ تست منتخب و برگزیده دریافت فلسفه دوازدهم ۴ سری نمونه سوال نهاییدریافت بارم بندی فلسفه ۲…

ادامه مطلب

جزوه های فارسی(ادبیات) نهایی و کنکور

سوالات درس به درس فارسی ۳دریافت فارسی دوازدهم -4سری-سوالات -نهاییدریافت جزوه چند- ساعت- تا- امتحان-نهایی -فارسی مهر و ماهدریافت نمونه سوال فارسی- خارج- کشور99-دریافت کل-واژه - های -فارسی-کنکوردریافت جزوه -املا…

ادامه مطلب

جزوه های آمادگی شیمی امتحان نهایی

تعاریف-و-حفظیات-شیمیدریافت جواب-تمرین-های-کتاب-شیمی-دوازدهمدریافت گزیده-سوالات-شیمیدریافت شیمی۳سولات فصل به فصل تفکیکیدریافت نکات-کلیدی-فصل-۳-شیمی-۳دریافت جمع-بندی-تستی-شیمی-پایهدریافت جزوه-مسایل-شیمی-دوازدهم-دریافت بارم بندی شیمی ۳ نهایی ۹۹

ادامه مطلب

موفقیت در امتحان نهایی و کنکور

چگونه هم در امتحان نهایی معدلمان ۲۰ شود و هم در کنکور بدرخشیم

ادامه مطلب