حامد اسماعیلی

کاردرمانی

رشته ی کاردرمانی

توضیحات راجع به رشته کاردرمانی کاردرمانی یکی از رشته‌های علوم توانبخشی است که میزان توانایی‌ها و ناتوانایی‌های بیمار را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این ناتوانی‌ها می‌تواند به دلیل بسیاری از موارد…

ادامه مطلب