حامد اسماعیلی

کنکور شناسی

آنالیز مشاوره ای دروس تخصصی کنکور تجربی

رویکرد درس ریاضی در کنکور ۹۸دانلود رویکرد درس زیست در کنکور ۹۸دانلود رویکرد درس فیزیک در کنکور ۹۸دانلود رویکرد درس شیمی در کنکور ۹۸دانلود

ادامه مطلب

آموزش کنترل اضطراب کنکور

۱۵ دقیقه مطلب علمی راجع به استرس کنکور هدیه من به شما آیا با روش های کنترل استرس کنکور و مقابله با آن آشنا هستید؟ بدون شک موفقیت تحصیلی، کسب…

ادامه مطلب

کنکور از نگاه دیگر

با گوش دادن به این فایل صوتی برای همیشه با دید مثبت به کنکور نگاه خواهید کرد و اضطراب شما از بین میرود. کافی است واقع بینانه به کنکور نگاه…

ادامه مطلب