حامد اسماعیلی

کنکور ۹۹

ویژگی دانش آموزان موفق و ناموفق

دانش آموزان ناموفق چه کار هایی میکنند ؟ شما این کار ها را نکنید تا موفق شوید. پادکست صوتی را حتما گوش کنید ویژگی کنکوری های ناموفق ویژگی دانش آموزان…

ادامه مطلب

بهترین منابع جمع بندی انسانی

خب رسیدیم به ایام جمع بندی! ایام جمع بندی هم ابزار خاص خودشو میخواد! البته داشتن این منابع اجباری نیست اما میتونه خیلی بهتون کمک کنه بهترین مابع جمع بندی…

ادامه مطلب

سر جلسه عملکرد خوبی ندارم

خیلی از دانش آموزان میگویند در خانه عملکرد خوبی دارند اما سر جلسه آزمون همه چیز عوض میشود اگر شما هم سر جلسه آزمون عملکرد بدتری نسبت به خانه یا…

ادامه مطلب