حامد اسماعیلی

کیفیت مطالعه

آموزش روش مطالعه

با یادگیری این روش مطالعه، در زمان کمتر مطالب بیشتری را برای مدت زمان طولانی تری یاد خواهید گرفت و کیفیت مطالعه و تمرکز خود را بهبود میبخشید

ادامه مطلب

چگونه در یک ساعت اندازه سه ساعت درس بخوانیم؟!

ساعت مطالعه اش از نظر معلمان و مشاور بخت برگشته اش خوب است، او روزی ۱۰ ساعت درس می خواند و انتظار می رود در آزمون پیش رو حداقل تراز…

ادامه مطلب