حامد اسماعیلی

گفتار درمانی

رشته ی گفتار درمانی

توضیحات رشته ی گفتار درمانی گفتار درمانی ارتباط نزدیکی با علوم‌ توانبخشی‌ دارد و در گروه رشته‌های پیراپزشکی قرار گرفته است. ، با توجه به صحبت کردن کارشناس این رشته…

ادامه مطلب